MTA - Jäsenpalvelu työnantaja-asioissaMTA:n jäsenenä oleva työnantaja on jatkuvan ja asiantuntevan palvelun piirissä! Jäsenpalvelumme kattaa seuraavat asiat:

  • Extranet-jäsensivut, jossa kaikki materiaali sähköisessä muodossa ja ainoastaan jäsenten käytettävissä.
  • Työehtosopimus omalle alalle.
  • Ajankohtaiset jäsentiedotteet työehtosopimukseen ja lainsäädäntöön tulevista muutoksista.
  • Lakimiesten/asiantuntijoiden neuvontapalvelu tulkinta- ja soveltamiskysymyksissä on vapaasti jäsenten käytettävissä.
  • Jäsenille suunnattu työsuhdeasioiden koulutus (Työsuhdeasiain Päivät), jossa yksityiskohtaisesti käydään läpi työnantajaa koskevia oikeuksia ja velvollisuuksia.
  • Työsuhdeasioiden lomakepalvelu työsuhteen eri tilanteisiin Extranetissä.
  • Yrityskohtainen konsultointi sopimuksen mukaan.
  • Mahdollisten erimielisyystapausten selvittäminen esim. ammattiliiton tai työsuojeluhallinnon kanssa jäsentyönantajan puolesta ilman lisäkustannuksia.