Hallitus vuonna 2021

Puheenjohtaja toimitusjohtaja Pasi Hakkarainen, puutarha-ala
Varapuheenjohtaja valitaan hallituksen järjestäytymiskokouksessa 

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet

Tilanhoitaja Mikael Jensen, maatalousala
• varajäsen maanviljelijä Aarne Schildt

Maanviljelijä Timo Heikkilä, maatalousala
• varajäsen marjanviljelijä Noora Räsänen

Toimitusjohtaja Mikko Jaakkola, viher- ja ympäristörakentamisala
• varajäsen toimitusjohtaja Timo Hyvönen

Toimitusjohtaja Lasse Paavola, turkistuotantoala
• varajäsen toimitusjohtaja Peter Björkskog

Toimitusjohtaja Juha Oksanen, puutarha-ala
• varajäsen talouspäällikkö Jenni Rantanen

Maanviljelijä Anssi Laamanen, maatalousala
• varajäsen maanviljelijä Hanna-Mari Mähönen

Toimitusjohtaja Tomi Tahvonen, taimistoala
• varajäsen toimitusjohtaja Inari Jansson

Maanviljelijä Riku-Sippo Uotila, maatalousala
• varajäsen toimitusjohtaja Juuso Hulmi

Työehtosopimusvaliokunnat vuonna 2020

MTA:n jäsentoimialoja edustavat työehtosopimusvaliokunnat osallistuvat mm. työehtosopimusten valmisteluun.

Maaseutuelinkeinojen valiokunta

 • Niels Borup
 • Timo Heikkilä, pj
 • Juuso Hulmi
 • Mikael Jensen
 • Anssi Laamanen
 • Hanna-Mari Mähönen
 • Aarne Schildt
 • Urban Silén
 • Riku-Sippo Uotila

Puutarha-alan valiokunta

 • Albert Grotenfelt
 • Pasi Hakkarainen, pj
 • Jenni Lehtinen
 • Juha Oksanen
 • Tomi Suominen
 • Tomi Tahvonen

Viher- ja ympäristörakentamisalan valiokunta

 • Timo Hyvönen
 • Mikko Jaakkola, pj
 • Olavi Järvenpää
 • Anssi Koskela
 • Esa Lahtinen

Turkistuotantoalan valiokunta

 • Peter Björkskog
 • Jorma Kauppila
 • Marko Meriläinen
 • Lars-Erik Nyman, pj
 • Lasse Paavola
 • Esa Rantakangas

Hevosalan valiokunta

 • Sonja Danielsson
 • Minna-Liisa Heiskanen, Hevostietokeskuksen toiminnanjohtaja
 • Mikko Korpela, Suomen Ravivalmentajien toiminnanjohtaja
 • Pauliina Mansikkamäki, Ypäjän Hevosopiston toimitusjohtaja
 • Cecilia Rosenlew, pj