Maaseutuelinkeinojen, puutarha-alan ja turkistuotantoalan yleiskorotuksen määrä on 1.2.2022 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 17 senttiä/tunti.

Viher- ja ympäristörakentamisalan yleiskorotuksen määrä on 1.2.2022 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 19 senttiä/tunti. Lisäksi viher- ja ympäristörakentamisalalla maksetaan 1.2.2022 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alussa 150 euron kertaerä.

Myös taulukkopalkat nousevat 1.2. lukien.

Työehtosopimusten sentti- ja euromääräiset lisät korotetaan 1,7 %:lla 1.2.2022 alkaen.

Lähetämme lähiaikoina jäsenkirjeet palkankorotuksista, vallitsevien tulkintojen sisällyttämisestä työehtosopimusten palkkauskohtaan sekä parista uudesta tekstikohdasta.