Työvoiman vähentämistä koskevat määräaikaiset muutokset, eli lyhyempi yt-neuvottelu- ja ilmoitusaika lomautuksissa, määräaikaisten työntekijöiden lomauttaminen, koeaikapurku tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä ja pidempi takaisinottoaika, päättyvät 31.12.2020.

Samassa yhteydessä päättyvät työntekijöiden työttömyysturvaa koskevat väliaikaiset parannukset, eli alkuomavastuun poisto, enimmäiskeston laskurin pysäyttäminen sekä työssäoloehdon lyhentäminen.

Muutokset perustuivat työmarkkinajärjestöjen keväällä 2020 sopimaan ns. korona-pakettiin. Työnantajan näkökulmasta ratkaisu mahdollisti lomautusten nopeuttamisen, mikä oli tuolloin välttämätöntä, kun korona iski kovaa ja yllättäen. Samassa yhteydessä toteutetut työttömyysturvan parannukset merkitsivät kuitenkin työn vastaanottokynnyksen selkeää nousua sekä sosiaalivakuutusmaksuilla katettavien työttömyysturvamenojen merkittävää kasvua.

Nyt nämä molemmat osat korona-pakettia päättyvät.