Rajavartioston uuden linjauksen myötä on nyt mahdollista päästä maahan jo ennen kausityötodistuksen saamista. Tämä koskee pääosin Ukrainaa, koska monista muista maista ei pääse lähtemään. Esimerkiksi Venäjän ja Thaimaan varaan ei kannata tänä kautena laskea.

MTK:n sivujen (www.töitäsuomesta.fi) kautta avataan lentoja varattavaksi sitä mukaa, kuin edellisen lennon varaukset ovat täyttymässä. Tarpeen vaatiessa lentoja järjestetään ensi viikolla päivittäin. Tilauslennot sujuvoittavat maahanpääsyä, koska kausityöntekijöiden tiedot toimitetaan jo etukäteen Rajavartiostolle.

Rajavartioston ohje:

  • Kolmannen maan kansalaisilta vaaditaan kausityötodistus (viisumivapaa) tai kausityöviisumi (viisumivelvollinen). Jos kausityöntekijä tulee viisumivapauden perusteella enintään 90 päiväksi, kausityötodistusta koskevan hakemuksen voi tehdä ennen maahan saapumista tai jättää sen vasta maahan saapumisen jälkeen. Jos kausityöntekijä tarvitsee kausityöviisumin, on sitä haettava ennen Suomeen saapumista jättämällä hakemus Suomen edustustoon.
  • Viisumivapaasti enintään 90 päiväksi saapuva kausityöntekijä voi saapua maahan joustavasti. Jos viisumivapaa kausityöntekijä saapuu Suomeen jo ennen työsuhteen alkamista ja on hakenut kausityötodistusta ennen maahan saapumista, mutta ei ole saanut vielä kausityötodistusta, maahantulo sallitaan ja rajatarkastuksessa otetaan huomioon työsopimus ja selvitys kausityötodistuspyynnöstä. Jos viisumivapaa kausityöntekijä saapuu maahan ja hakee kausityötodistusta vasta maahantulon jälkeen, maahantulo sallitaan ja rajatarkastuksessa otetaan huomioon työsopimus.
  • Yli 90 päivän kausityötä varten saapuvan henkilön on haettava kausityöoleskelulupa. Oleskeluluvalla maahan saapuvien on esitettävä rajatarkastuksessa oleskelulupakortti. Ensimmäistä yli 90 päivän kausityöhön tarvittavaa kausityöoleskelulupaa on haettava ulkomailla ennen maahan saapumista.