Kevään ja alkukesän tarpeisiin sallitaan 14.5. alkaen 3 000 henkilön maahantulo EU:n ulkopuolelta aikaisemmin päätetyn 1 500 henkilön lisäksi.

MMM:n hallinnonalalla maa-, puutarha-, metsä- ja kalatalouden ulkomaisten ja huoltovarmuuden kannalta kriittisten kausityöntekijöiden osalta linjaukset tarkoittavat, että

- Maa-, puutarha-, metsä- ja kalatalouden kausityöntekijät, jotka ovat EU-kansalaisia pääsevät maahan muun työmatkaliikenteen tavoin 14.5. alkaen.

- Kausityöhön tulevien EU-kansalaisten kohdalla maahan tullessa on esitettävä työsopimus tai vastaavan työsuhteen osoittava todistus sekä työnantajan perustelulomake maahantulon välttämättömyydestä. Myös velvoite työntekijän 14 vuorokauden karanteeninomaisten olosuhteiden järjestämisestä säilyy.

- Kausityöntekijät, jotka ovat kolmansien maiden kansalaisia (esim. Ukraina, Valko-Venäjä, Thaimaa) pääsevät maahan, jos sekä että maahan pääsyyn että työntekoon liittyvät lupa-asiat ovat kunnossa ja työntekijällä on työnantajan perustelulomake maahantulon välttämättömyydestä.

Maahanmuuttovirasto päättää ja käsittelee pääosan kausityöntekijöiden lupa-asioista. Rajavartiolaitos tekee lopullisen päätöksen maahan pääsystä. Maahanpääsyn edellytyksenä on edelleen 14 vuorokauden karanteeninomaisten olosuhteiden järjestäminen.

Tarpeettoman matkustuksen välttämiseksi työsopimusten olisi hyvä olla vähintään kolmen kuukauden mittaisia.

MMM korostaa kotimaisen kausityövoiman hyödyntämistä maa-, puutarha- ja metsätalouden kausitöissä. Kotimaan kausityövoiman saatavuuden turvaamiseksi hallitus valmistelee muun muassa määräaikaista korotusta työttömyysturvaan suojaosaan ja työttömyysturvalainsäädännössä tarkoitetun liikkuvuusavustuksen käyttömahdollisuuksien laajentamista määräajaksi. Sosiaali- ja terveysministeriö tiedottaa näistä muutoksista tarkemmin.