Maaseudun Työnantajaliitto ja Puu- ja erityisalojen liitto pääsivät perjantaina 25.10. neuvottelutulokseen maaseutuelinkeinojen, puutarha-alan, viher- ja ympäristörakentamisalan sekä turkistuotantoalan työehtosopimuksista. Neuvottelutulos perustuu työllisyys- ja kasvusopimukseen vuosille 2014 – 2016. Uudet työehtosopimukset astuvat voimaan helmikuun alussa 2014.

Vuoden 2014 palkankorotus toteutetaan 1.6., jolloin yleiskorotus on 12 senttiä/tunti tai 20 euroa/kk. Palkkaustaulukot muuttuvat sopimusaloittain samalla korotuksella kuin yleiskorotus. Seuraava palkankorotus on 1.6.2015 suuruudeltaan 0,4 %. Vuoden 2016 palkoista neuvotellaan ensin keskusjärjestöjen välillä ja sen jälkeen työehtosopimusosapuolten välillä. Neuvottelutulokseen sisältyy myös tekstimuutoksia kaikkien sopimusalojen osalta. Tiedotamme uusista työehtosopimuksista tarkemmin jäsentiedotteella.