Tietoa, neuvontaa ja koulutusta
työnantajalle

 

Maaseutuelinkeinot
Puutarha-ala
Viher- ja ympäristörakentaminen
Turkistuotantoala

MTA - Maaseudun työnantajaliitto

Tärkeää: 1500 kausityöntekijää tuodaan Suomeen, mutta kenelle?
Vastaa maa- ja metsätalousministeriön kyselyyn mahdollisimman nopeasti (linkki tässä alla) siitä kuka tarvitsee kausityöntekijöitä. Vastausaikaa vain huomiseen to 9.4. klo 06.00 asti.

https://mmm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kiireellinen-verkkokysely-kausityovoiman-valittomasta-tarpeesta-alkutuotannon-yrityksille

MTA ja Teollisuusliitto on sopinut maaseutuelinkeinojen, puutarha-alan, viher- ja ympäristörakentamisalan ja turkistuotantoalan työehtosopimuksiin väliaikaisesta muutoksesta lomautusilmoitusaikaan, muutos on voimassa 23.4 – 31.7.2020. Lomautusilmoitusaika on tällä aikavälillä 5 päivää (14 päivän sijasta).

Esim. Lomautusilmoitus annetaan pe 3.4, jolloin lomautus alkaa to 9.4.

Korona-viruksen seurauksena Suomen talous on ajautunut tilanteeseen, joka vaarantaa yritystoiminnan edellytykset, työllisyyden ja ihmisten toimeentulon. Tämän vuoksi työmarkkinoiden keskusjärjestöt ja Suomen hallitus sopivat väliaikaisista muutoksista työlainsäädäntöön. Muutokset ovat voimassa 1.4. – 30.6.2020.

Työnantaja, voit ilmoittaa vapaan työpaikan tai löytää työvoimaa alla olevista linkeistä:
https://www.mtk.fi/-/toitasuomesta  
https://www.maatilalle.fi/  
https://hpl.fi/uutiset/maatilat-ja-puutarhat-eivat-selvia-ilman-kausityovoimaa