Asiantuntevaa tietoa, neuvontaa ja koulutusta maaseutuelinkeinojen, puutarha-, viher- ja ympäristörakentamisalan sekä turkistuotantoalan työnantajille.

MTA - Maaseudun työnantajaliitto

MTA:n toimistossa tapahtuu henkilömuutoksia vuoden 2019 aikana. Uutena asiantuntijana on 6.6. aloittanut OTK Minna Marttila Espoosta. Lakimiehenä hänellä on pitkä työura vakuutustoimialalla sekä asianajokokemusta.

Syksyllä uutena asiantuntijana aloittaa FT ja MMM, agronomi Manuela Tallberg-Nygård Porvoosta. Hän aloittaa toimessaan osa-aikaisena 1.10. alkaen ja joulukuusta eteenpäin kokoaikaisena toimihenkilönä. Suorittamansa filosofian tohtoritutkinnon (ruotsin kielen kääntäminen) lisäksi hänellä on omakohtaista maatalousalan kokemusta.

MTA:ssa pitkään asiantuntija toiminut OTM Marjatta Sidarous on siirtynyt eläkkeelle 31.5. lukien.

MTA osallistuu Okra Maatalousnäyttelyyn Oripäässä 3. – 6.7. Tervetuloa käymään osastollamme F 232 (sisähalli).

Palkattaessa nuoria, alle 18-vuotiaita kesätöihin työnantajan on erityisesti huolehdittava työturvallisuudesta. Aiemman työkokemuksen useimmiten puuttuessa nuoret työntekijät on huolellisesti perehdytettävä työhön ennen työn aloittamista. Perehdyttämistä ja työnopastusta on jatkettava työsuhteen aikanakin, jos esim. työtehtävät muuttuvat. Perehdyttämiseen liittyvää materiaalia löytyy lisää tästä:

Extranet - jäsensivut

Siirry jäsensivuille

liity jäseneksi

muista vuosiilmoitus

tulorekisteri bnr