Liitto

Selaa sisältöä

Edunvalvonta

MTA valvoo jäsenalojensa työnantajien kannalta tärkeitä asioita yhteiskunnassamme. Käytännössä edunvalvontaa toteutetaan palkansaajajärjestöjen kanssa käytävissä työehtosopimusneuvotteluissa sekä työ- ja sosiaalilainsäädännön valmistelussa.

MTA on mukana opetushallinnon, sosiaali- ja terveysministeriön ja sisäministeriön asettamissa yhteistyöelimissä. Edunvalvontaa toteutetaan tarvittaessa yhdessä muiden työnantaja- ja yrittäjäjärjestöjen kanssa.

Hallitus vuonna 2024

Puheenjohtaja: maanviljelijä Anssi Laamanen, maaseutuelinkeino
Varapuheenjohtaja:

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet

Tilanhoitaja Mikael Jensen, maatalousala
• varajäsen: maanviljelijä Aarne Schildt

Maanviljelijä Timo Heikkilä, maatalousala
• varajäsen: marjanviljelijä Aarni Alanne

Henkilöstöpäälikkö Tiina Hildén, maatalousala
• varajäsen: maanviljelijä Hanna-Mari Mähönen

Viljelijä Juha Oksanen, puutarha-ala
• varajäsen: toimitusjohtaja Sakari Tamsi

Talouspäällikkö Jenni Rantanen, puutarha-ala
• varajäsen: toimitusjohtaja Anselmi Hakkarainen

Toimitusjohtaja Tomi Tahvonen, taimistoala
• varajäsen: toimitusjohtaja Inari Jansson

Toimitusjohtaja Mikko Jaakkola, viher- ja ympäristörakentamisala
• varajäsen: talous- ja henkilöstöpäällikkö Katja Hyvönen

Toimitusjohtaja Bjarne Snellman, turkistuotantoala
• varajäsen: toimitusjohtaja Esa Rantakangas

Työehtosopimusvaliokunnat vuonna 2023

(Valitaan ja päivitetään tammikuussa 2024)

MTA:n jäsentoimialoja edustavat työehtosopimusvaliokunnat osallistuvat mm. työehtosopimusten valmisteluun.

Maaseutuelinkeinojen valiokunta 

Aarni Alanne
Timo Heikkilä (pj)
Tiina Hilden
Mikael Jensen
Anssi Laamanen
Hanna-Mari Mähönen
Aarne Schildt
Riku-Sippo Uotila
Kristel Nybondas
Minna Marttila
Manuela Tallberg-Nygård

Puutarha-alan valiokunta

Albert Grotenfelt
Pasi Hakkarainen (pj)
Juha Oksanen
Jenni Rantanen
Tomi Suominen
Tomi Tahvonen
Kristel Nybondas
Minna Marttila
Manuela Tallberg-Nygård

Viher- ja ympäristörakentamisalan valiokunta

Katja Hyvönen
Mikko Jaakkola (pj)
Olavi Järvenpää
Anssi Koskela
Salla Laukia
Kristel Nybondas
Minna Marttila
Manuela Tallberg-Nygård

Turkistuotantoalan valiokunta

Peter Björkskog
Jorma Kauppila
Marko Meriläinen
Lasse Paavola (pj)
Esa Rantakangas
Kristel Nybondas
Minna Marttila
Manuela Tallberg-Nygård

Kansainvälinen toiminta

Maaseudun Työnantajaliitto on jäsenenä EU-jäsenmaiden maatalousalan työnantajajärjestöjen yhteistyöorganisaatio Geopassa. Geopan kautta MTA on mukana sosiaalisessa vuoropuhelussa työntekijäjärjestön kanssa. Geopa toimii käytännössä Copan yhteydessä Brysselissä. Geopa edustaa työnantajien yhteistä näkemystä komission suuntaan esim. direktiivien valmistelun yhteydessä.

Pohjoismaisella yhteistyöllä työnantajajärjestöjen välillä on pitkät perinteet. MTA:n yhteistyökumppaneita ovat Ruotsissa Gröna arbetsgivare, Norjassa NHO Mat og Drikke ja Tanskassa Mejeribrugets Arbejdsgiverforening (MA) och GLSA.

Säännöt

Maaseudun Työnantajaliiton MTA ry:n säännöt (hyväksytty yhdistysrekisteriin 7.4.2021).

Säännöt (PDF)

Strategia

Missio

MTA tukee työnantajana toimimista maaseutu-, puutarha-, viherrakennus- ja turkistuotantoaloilla, joilla kasvien, eläinten ja muiden biologisten organismien hyödyntäminen asettaa erityisvaatimuksia työnantajatoiminnalle ja työehdoille.

Visio

MTA on asiantunteva ja hyödyllinen työmarkkinoiden toimija, johon työnantajat haluavat järjestäytyä.

Arvot

Toimimme jäseniä varten

Kehitämme jatkuvasti toimintaamme vastaamaan toimialojen tarpeita

Edesautamme työsuhdeasioiden sujuvuutta käytännössä

Toimimme vastuullisesti ja tuloksekkaasti

Yhteistyö

Maaseudun Työnantajaliitto toimii kiinteässä yhteistyössä jäsenalojen toimialajärjestöjen kanssa. MTA:lla on työmarkkina-asioita koskeva yhteistyösopimus seuraavien organisaatioiden kanssa:

  • Elinkeinoelämän keskusliitto EK
  • Hedelmän- ja Marjanviljelijäin Liitto
  • Kauppapuutarhaliitto
  • Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK
  • Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto
  • Suonenjoen Seudun Marjanviljelijäin yhdistys ry
  • Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC
  • Taimistoviljelijät ry
  • Viher- ja ympäristörakentajat ry
  • Yksityismetsätalouden työnantajat ry