30 kesäkuun, 2023 Ajankohtaista

Vastuullisuustyö koskee kaikkia kasvihuoneita

Vastine, Keskipohjanmaa
30.6.2023

Keskipohjanmaa on käsitellyt kasvihuonealaa koskevaa rikosepäilyä laajassa uutisjutussa (28.6) sekä pääkirjoituksessa (20.6). Toisin kuin teksteissä annetaan ymmärtää, rekrytoinnin vastuullisuuskysymykset koskevat koko kasvihuonealaa koko Suomessa, ei vain tietyn paikkakunnan yrittäjiä. Lähes kaikki alan yrittäjät – myös Närpiössä – hoitavat yrityksiään vastuullisesti ja rehellisesti ja ovat järjestäytyneitä Maaseudun Työnantajaliittoon. Kannamme huolta työntekijöidemme hyvinvoinnista, tunnemme työntekijämme henkilökohtaisesti, jaamme surut, ilot ja perhejuhlat. Alan yrittäjiä niin Närpiössä kuin muuallakin harmittaa valtavasti, että rikosepäilyt yhden yksittäisen yrittäjän toiminnasta on vaarantanut koko alan maineen.

Meneillään olevat rikosprosessit ovat kuitenkin nostaneet esille yhden erittäin tärkeän opin: Kieli- ja kulttuurierot peittävät helposti alleen lainvastaisia tai vähintäänkin epäilyttäviä toimintatapoja, vaikka päällepäin kaikki näyttäisi olevan hyvin. Suomalaisen yrittäjän on joskus lähes mahdotonta tunnistaa pinnan alla tapahtuvia vääryyksiä. Vastuullisuus haavoittuvammassa asemassa olevien ulkomaalaisten työntekijöiden rekrytoinnissa on kaikkien yrittäjien asia. Kaikkein vaarallisinta on tuudittautua uskoon, että ”tämä ei koske minun yritystäni”.

Puutarha-alan eri toimijat perustivat yhdessä helmikuussa 2022 Turvallisen rekrytoinnin työryhmän ruotsinkielisten maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto SLC:n aloitteesta. Työtä johtaa Maaseudun Työnantajaliitto MTA. SLC:n ja MTA:n lisäksi työhön osallistuvat Pohjanmaan ruotsinkielinen tuottajajärjestö ÖSP, MTK, Kauppapuutarhaliitto, Puutarhaliitto, Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liitto, Töitä Suomesta, joukko alan suurimpia pakkaamoita, sekä Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti HEUNI. Työryhmä on julkaissut Turvallisen rekrytoinnin tarkistuslistan, joka löytyy muun muassa MTA:n verkkosivuilta tyonantajat.fi.

Maaseutualan yritykset eivät tule toimeen ilman ulkomaista työvoimaa. Siksi meidän kaikkien on yhdessä jatkettava työtä turvallisen rekrytoinnin ja vastuullisen yrittämisen eteen.

Kristel Nybondas
Turvallisen rekrytoinnin toimialatyöryhmän puheenjohtaja, MTA:n toimitusjohtaja

Johanna Smith
SLC:n ja ÖSP:n puutarha-asiamies

Joakim Strand
ÖSP:n puutarhajaoston puheenjohtaja, kasvihuoneyrittäjä

Lassi Remes
Kauppapuutarhaliitto, va. toiminnanjohtaja

Jaa tämä artikkeli