15 helmikuun, 2023 Ajankohtaista

Palkkaratkaisu 10.2.2023

Palkkojen korottaminen toteutetaan sentitettynä ratkaisuna sekä yleiskorotuksen että palkkataulukon vaativuusryhmien palkkojen osalta. Lisäksi sovittiin erillisestä kertaerästä vuodelle 2024. Sopimuskausi on 1.2.2023–31.1.2025. Yhteensä yleiskorotusten määrä vastaa 6 % palkankorotusta kahden vuoden aikana ja kertaerän kustannus on tämän lisäksi 0,7 %. Työpaikoilla korotuksia ei toteuteta prosenttimääräisenä. Lähetämme pian jäsenkirjeet tarkemmilla palkanmaksuun liittyvillä ohjeilla ja tekstimuutoksilla.

Maaseutuelinkeinojen ja puutarha-alan työehtosopimukset:

Yleiskorotuksen määrä on 1.3.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien tuntipalkkaisilla 35 senttiä/tunti ja kuukausipalkkaisilla 60,20 euroa/kuukausi sekä 1.3.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien tuntipalkkaisilla 26 senttiä/tunti ja kuukausipalkkaisilla 44,72 euroa/kuukausi.

Turkistuotantoalan työehtosopimus:

Yleiskorotuksen määrä on 1.3.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien tuntipalkkaisilla 36 senttiä/tunti ja kuukausipalkkaisilla 61,92 euroa/kuukausi sekä 1.3.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien tuntipalkkaisilla 27 senttiä/tunti ja kuukausipalkkaisilla 46,44 euroa/kuukausi.

Viher- ja ympäristörakentamisalan työehtosopimus:

Yleiskorotuksen määrä on 1.3.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien paikkakuntaluokittain
– tuntipalkkaisilla: pk-seudulla 40 senttiä / tunti,
I-alueella 38 senttiä / tunti ja II-alueella 37 senttiä / tunti
– kuukausipalkkaisilla: pk-seudulla 68 euroa / kuukausi,
I-alueella 64,60 euroa / kuukausi ja II-alueella 62,90 euroa / kuukausi

Yleiskorotuksen määrä on 1.3.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien paikkakuntaluokittain
– tuntipalkkaisilla: pk-seudulla 30 senttiä / tunti,
I-alueella 28 senttiä / tunti ja II-alueella 27 senttiä / tunti
– kuukausipalkkaisilla: pk-seudulla 51 euroa / kuukausi,
I-alueella 47,60 euroa / kuukausi ja II-alueella 45,90 euroa / kuukausi

Kertaerä kaikilla sopimusaloilla

1.3.2024 tai lähinnä sen jälkeen olevana palkanmaksupäivänä maksetaan silloin työsuhteessa oleville 180 euron suuruinen kertaerä maaseutuelinkeinojen, puutarha-alan ja turkistuotantoalan työehtosopimuksen mukaan. Viher- ja ympäristörakentamisalalla maksetaan 1.2.2024 tai lähinnä sen jälkeen olevana palkanmaksupäivänä silloin työsuhteessa oleville 240 euron suuruinen kertaerä.

Tämä maksetaan myös lomautetuille ja perhevapailla oleville työntekijöille.

Määräaikaisille, osa-aikaisille sekä myöhemmin vuonna 2024 vakituiseen työsuhteeseen tuleville työntekijöille maksetaan 15 euron kertaerä vuoden 2024 aikana jokaiselta työssäolokuukaudelta, joiden toteutunut työaika on vähintään 80 tuntia kuukaudessa. Viher- ja ympäristörakentamisalalla tämä summa on 20 euroa jokaiselta työssäolokuukaudelta.

 

 

Jaa tämä artikkeli