Sakkunnig information, rådgivning och utbildning för arbetsgivare inom landsbygdsnäringarna, trädgårds-, grön- och miljöanläggningsbranschen samt pälsproduktionsbranschen.

Landsbygdens Arbetsgivareförbund - LAF

Till ny verkställande direktör för Landsbygdens Arbetsgivareförbund LAF har valts sakkunnig JM Kristel Nybondas, 50 år. Hon har flera års arbetserfarenhet som LAF:s sakkunnig och hon har även suttit som suppleant i Arbetsdomstolen de senaste tre åren. Hon påbörjar sin nya tjänst i september 2019. Förbundets nuvarande verkställande direktör Veli-Matti Rekola går samtidigt i pension.

Kristel Nybondas har en starkt förankrad bakgrund på landsbygden eftersom hon deltagit i hemgårdens alla arbeten sedan barndomen i Lappträsk. Jordbrukets sysslor kallar henne fortfarande tidvis från hemmet i Esbo. Via sina intressen har Kristel ett brett nätverk bland företag inom hästhushållningen, som också är en viktig del av LAF:s medlemskår. Kristels modersmål är svenska och förutom finska kan hon flytande engelska och tyska.

På LAF:s höstmöte som hölls igår valdes förbundets förvaltningsledning. Ny ordförande för styrelsen blev efter omröstning verkställande direktör Pasi Hakkarainen från Luumäki. Han representerar trädgårdssektorn i förbundet och verkar som verkställande direktör för Ansari-Yhtymä Oy. Före detta var Pasi Hakkarainen viceordförande för styrelsen i två år. Efter ordförandevalet belönades ekonomieråd Kimmo Hovi som skött uppgiften sedan år 2006 och som i sina förord värdesatte arbetsgivareförbundets enighet och betonade dess betydelse också i kommande arbetsmarknadsutmaningar.

På höstmötet valdes också styrelsen för år 2019. Nya ordinarie medlemmar i styrelsen är jordbrukare Riku-Sippo Uotila, landsbygdsnäringarna och verkställande direktör Juha Oksanen, trädgårdsbranschen. Styrelsens sammansättning finns här.

LAF:s höstmöte hålls måndagen den 10.12 i Helsingfors på restaurang Sipuli fr.o.m. kl. 9.30. Det centrala beträffande personvalen är valet av ny ordförande för år 2019. Den långvariga styrelseordföranden ekonomierådet Kimmo Hovis verksamhetsperiod upphör i slutet av året.

Till ny ordförandekandidat är de nuvarande styrelsemedlemmarna ekon.mag. Niels Borup (Pockar Gård/landsbygdsnäringarna) och styrelsens viceordförande Pasi Hakkarainen (Ansari-Yhtymä Oy/trädgårdsbranschen) uppställda. På höstmötet har förbundets varje medlem rösträtt. Dessutom kan medlemmen med fullmakter representera högst två andra medlemmar i förbundet. Enligt stadgarna krävs det för att använda rösträtten, att man anmäler sig på förhand enligt möteskallelsen senast 3.12.2018. Möteskallelsen, som har skickats med post till LAF:s medlemmar, hittas här.

Välkommen på höstmöte!

Extranet - medlemssidor

bli medlem

kom ihåg årsemälan

inkomstregistret bnr