Sakkunnig information, rådgivning och utbildning för arbetsgivare inom landsbygdsnäringarna, trädgårds-, grön- och miljöanläggningsbranschen samt pälsproduktionsbranschen.

Landsbygdens Arbetsgivareförbund - LAF

Industrifacket har meddelat om övertidsförbud fr.o.m. måndagen 17.9.2018. Bl.a. alla LAF:s avtalsbranscher omfattas av övertidsförbudet. Det är fråga om en politisk stridsåtgärd, som meddelats rikta sig mot landets regering.

Övertidsförbudet förhindrar inte erbjudande och ordnande av övertidsarbete. Arbetsgivaren har fortfarande rätt att fråga arbetstagarna om de är villiga att utföra övertidsarbete och komma överens om dess utförande. Vid behov kan detta även arrangeras med annan arbetskraft, som till exempel hyrd arbetskraft eller genom att köpa en utomstående tjänst.

LAF:s medlemsarbetsgivare har informerats om övertidsförbudet med en separat anvisning.

Inom LAF:s avtalsbranscher anställs det tusentals arbetstagare för sommarperiodens säsongsarbeten. Det lönar sig för arbetsgivaren att komma ihåg vissa grundläggande saker vid uppgörandet av arbetsavtal så anställningsförhållandet löper så bra som möjligt. I kortvariga anställningsförhållanden har arbetsgivaren samma skyldigheter som i långvariga anställningar. Läs mera här.

EU:s allmänna dataskyddsförordning tillämpas i alla medlemsländer fr.o.m. 25.5.2018. Dataskyddsförordningen gäller alla organisationer och privatpersoner som behandlar personuppgifter. I företag behövs personuppgifter i regel bl.a. för att sköta arbetsgivarskyldigheter samt för kund- och marknadsföringsbehov. Den personuppgiftsansvariga som samlar och förvarar personuppgifter måste framöver noggrannare tänka på ändamålet för insamlandet av uppgifter och uppgöra beskrivningar på innehållet av personregistret. De registrerade personerna har rätt att få tydlig information om uppgifterna och hur de förvaras. Aktuell tilläggsinformation om dataskyddsreglerna finns hos den övervakande myndigheten dvs. på hemsidorna för dataombudsmannens byrå.

Extranet - medlemssidor

bli medlem

kom ihåg årsemälan