Sakkunnig information, rådgivning och utbildning för arbetsgivare inom landsbygdsnärings-, trädgårds-, grön- och miljöanläggningsbranschen samt pälsproduktions-branschen.

Landsbygdens Arbetsgivareförbund - LAF

Landsbygdens Arbetsgivareförbund och Träförbundet vill för egen del stöda grundskoleelevers, tiondeklassisters, gymnasisters och VALMA-utbildningsdeltagares möjligheter att bekanta sig med arbetslivet som en del av sommarpraktikprogrammet "Bli bekant med arbetslivet och tjäna".

Ett anställningsförhållande enligt sommarpraktikprogrammet omfattar två veckor eller tio arbetsdagar och kan infalla mellan 1.6 – 31.8. Lönen som betalas till den unga och som inkluderar semesterersättningen är 335 euro. Närmare information finns här.

ÅretsArbetsg 2016Årets Arbetsgivare utnämndes på LAF:s höstmöte den 12 december. Valet föll på grön- och miljöanläggningens flerbranschföretag VRJ Group Oy. Vid valet uppmärksammades företagets satsningar på kartläggning av personalens yrkeskompetens och dess utbildning. Företagets arbetskraft är internationell och bl.a. invandrarna har beaktats. Utnämningen togs emot av koncernens ordförande Olavi Järvenpää (på bilden i mitten)och vice VD för VRJ Länsi-Suomi Oy Henrik Bos (på bilden till vänster) vid höstmötet. Årets Arbetsgivare-info finns här (på finska).

På Landsbygdens Arbetsgivareförbunds höstmöte 12 december valdes förbundets ledning för nästa år. Som ordförande fortsätter ekonomieråd Kimmo Hovi. Till nya styrelsemedlemmar valdes jordbrukare Timo Heikkilä (landsbygdsnäringarna) från Rusko och verkställande direktör Tomi Tahvonen (trädgårdsbranschen) från Raseborg. I sin helhet finns styrelsens sammansättning år 2017 här (på finska). På höstmötet höll riksdagsman Juhana Vartiainen inlägget om det aktuella på arbetsmarknaden.

Extranet - medlemssidor

bli medlem

kom ihåg årsemälan