Sakkunnig information, rådgivning och utbildning för arbetsgivare inom landsbygdsnäringarna, trädgårds-, grön- och miljöanläggningsbranschen samt pälsproduktionsbranschen.

Landsbygdens Arbetsgivareförbund - LAF

Landsbygdens Arbetsgivareförbund LAF håller sitt vårmöte tisdagen 10.4.2018 med början kl. 9.30 på hotell Cumulus Resort Aulanko i Tavastehus. Till vårmötet är förbundets alla medlemmar välkomna. Vi ber Er vänligen meddela om deltagande till vår byrå senast 3.4., per e-post: info(a)tyonantajat.fi eller tel. (09) 725 04 500. Möteskallelsen finns här >

Industrifacket har utlyst en politisk strejk på fredagen 2.2.2018. Strejken gäller Industrifackets alla arbeten inom avtalsbranscherna och alla arbetstagare inom branscherna, oberoende de är medlemmar i Industrifacket eller ej. Tilläggsinformation på Extranet-medlemssidorna i punkten > Meddelanden.

Landsbygdens Arbetsgivareförbund och Industrifacket uppnådde igår på kvällen den 24 januari ett förhandlingsresultat om kollektivavtalen för landsbygdsnäringarna, trädgårdsbranschen, grön- och miljöanläggningsbranschen samt pälsproduktionsbranschen.

Den nya två-åriga avtalsperioden börjar 1.2.2018 och slutar 31.1.2020. Uppgörelsen innehåller en allmän löneförhöjning på 1,6 procent under båda avtalsåren och även textändringar i alla kollektivavtalen. Avlöningstabellerna ändras branschvis med samma förhöjning som den allmänna. Vi informerar närmare med medlemsbrev om de nya kollektivavtalen.

Extranet - medlemssidor

bli medlem

kom ihåg årsemälan

anmal varmote