Sakkunnig information, rådgivning och utbildning för arbetsgivare inom landsbygdsnäringarna, trädgårds-, grön- och miljöanläggningsbranschen samt pälsproduktionsbranschen.

Landsbygdens Arbetsgivareförbund - LAF

LAF håller sitt höstmöte måndagen 10.12. kl. 10 på restaurang Sipuli i Helsingfors. Förutom stadgeenliga ärenden hör vi riksförlikningsman Vuokko Piekkalas tankar om utvecklingen av förlikningsverksamheten. Jullunch serveras efter mötet i Vinterträdgården samt kaffeservering före mötet. Vi ber vänligen om anmälning till mötet via länken på startsidan. Välkommen på LAF:s höstmöte!

Industrifacket har meddelat om en politisk strejk, som omfattar de i bifogade bilaga nämnda företags arbetsplatser. Industrifackets meddelande kan läsas här. Strejken varar mellan arbetsskift 25.10. kl. 00.00 och 28.10. kl. 00.00.

Strejken förhindrar inte erbjudande och ordnande av arbete. Arbetsgivaren har rätt att fråga arbetstagarna om de är villiga att fortsätta arbeta normalt och komma vid behov komma överens om arbetstidsarrangemang. Vid behov kan arbete arrangeras med annan arbetskraft, som till exempel hyrd arbetskraft eller genom att köpa en utomstående tjänst.

Samtidigt har Industrifacket meddelat om övertidsförbudets upphävning fr.o.m. 26.10. kl. 00.00.

Industrifacket har meddelat att de börjar en strejk på ett dygn 3.10. Företagen som omfattas av strejken framgår av Industrifackets meddelande > läs här. Vi skickar vid behov mera information åt våra medlemsarbetsgivare om strejken.

Extranet - medlemssidor

bli medlem

kom ihåg årsemälan

hostmote