Sakkunnig information, rådgivning och utbildning för arbetsgivare inom landsbygdsnäringarna, trädgårds-, grön- och miljöanläggningsbranschen samt pälsproduktionsbranschen.

Landsbygdens Arbetsgivareförbund - LAF

LAF presenterar sin arbetsgivarservice på OKRA-lantbruksutställningen i Oripää 4. – 7.7. Landsbygdsföretagare, kom och bekanta dig med vår verksamhet och diskutera aktuella frågor på vår avdelning 142 i F-innehallen.

Inom LAF:s avtalsbranscher anställs det tusentals arbetstagare för sommarperiodens säsongsarbeten. Det lönar sig för arbetsgivaren att komma ihåg vissa grundläggande saker vid uppgörandet av arbetsavtal så anställningsförhållandet löper så bra som möjligt. I kortvariga anställningsförhållanden har arbetsgivaren samma skyldigheter som i långvariga anställningar. Läs mera här.

EU:s allmänna dataskyddsförordning tillämpas i alla medlemsländer fr.o.m. 25.5.2018. Dataskyddsförordningen gäller alla organisationer och privatpersoner som behandlar personuppgifter. I företag behövs personuppgifter i regel bl.a. för att sköta arbetsgivarskyldigheter samt för kund- och marknadsföringsbehov. Den personuppgiftsansvariga som samlar och förvarar personuppgifter måste framöver noggrannare tänka på ändamålet för insamlandet av uppgifter och uppgöra beskrivningar på innehållet av personregistret. De registrerade personerna har rätt att få tydlig information om uppgifterna och hur de förvaras. Aktuell tilläggsinformation om dataskyddsreglerna finns hos den övervakande myndigheten dvs. på hemsidorna för dataombudsmannens byrå.

Extranet - medlemssidor

bli medlem

kom ihåg årsemälan