MTA - työ tarvitsee tekijänsä

Landsbygdens Arbetsgivareförbund - LAF

Aktuellt

LAF och Träförbundet nådde ett förhandlingsresultat om de nya kollektivavtalen – arbetstiden förlängs

LAF och Träförbundet nådde 24.5 ett förhandlingsresultat i enlighet med konkurrenskrafts-avtalet om de nya kollektivavtalen som kommer att vara i kraft 1.2.2017 – 31.1.2018. Målsättningen med konkurrenskraftsavtalet är att förbättra det finländska arbetets och de finländska företagens konkurrenskraft, öka den ekonomiska tillväxten och skapa nya arbetstillfällen. Avtalet stöder samtidigt anpassningen av den offentliga ekonomin.

Den arbetstidsförlängning på 24 timmar som konkurrenskraftsavtalet förutsätter, genomförs genom att minska på arbetstidsförkortningen (Pekkasdagarna) med tre dagar. Principen är också att de som arbetar kortare tid än en 40 timmars arbetsvecka får sin arbetstid förlängd i samma förhållande.

Det lokala avtalandet som finns in kollektivavtalen specificerades. Parterna nådde även enighet om den s.k. överlevnadsklausulen som man kan ty sig till då ett medlemsföretag i LAF råkar ut för allvarliga ekonomiska svårigheter.

Under den nya avtalsperioden kvarstår lönerna i kollektivavtalen på samma nivå som då de trädde i kraft 1.12.2015.

Lantbruksbranschens nya arbetarskyddsguide

Arbetarskyddsguiden (på finska), som är gjord för lantbrukets arbetsplatser, har reviderats av Arbetarskyddscentralen. Guidens författare är Erkki Eskola från LPA (MELA), erfaren sakkunnig i arbetarskyddsfrågor. Guiden finns att beställa från Arbetarskyddscentralen (www.ttk.fi > Julkaisut) och tilläggsuppgifter finns här.

LAF med på Skinnutställningen i Seinäjoki

LAF deltar i den traditionella pälsproduktionsbranschens Skinnutställning i Seinäjoki den 12. – 13. februari. På vår avdelning berättar vi om LAF:s tjänster åt pälsfarmarna och andra pälsproduktionsbranschens företag såsom fodercentraler och pälsningscentraler, som alla lyder under Kollektivavtalet för pälsproduktionsbranschen. Välkommen och bekanta dig med vår avdelning i Seinäjoki Arena.

Extranet - medlemssidor

bli medlem

kom ihåg årsemälan