MTA - työ tarvitsee tekijänsä

Landsbygdens Arbetsgivareförbund - LAF

ÅretsArbetsg 2016Årets Arbetsgivare utnämndes på LAF:s höstmöte den 12 december. Valet föll på grön- och miljöanläggningens flerbranschföretag VRJ Group Oy. Vid valet uppmärksammades företagets satsningar på kartläggning av personalens yrkeskompetens och dess utbildning. Företagets arbetskraft är internationell och bl.a. invandrarna har beaktats. Utnämningen togs emot av koncernens ordförande Olavi Järvenpää (på bilden i mitten)och vice VD för VRJ Länsi-Suomi Oy Henrik Bos (på bilden till vänster) vid höstmötet. Årets Arbetsgivare-info finns här (på finska).

På Landsbygdens Arbetsgivareförbunds höstmöte 12 december valdes förbundets ledning för nästa år. Som ordförande fortsätter ekonomieråd Kimmo Hovi. Till nya styrelsemedlemmar valdes jordbrukare Timo Heikkilä (landsbygdsnäringarna) från Rusko och verkställande direktör Tomi Tahvonen (trädgårdsbranschen) från Raseborg. I sin helhet finns styrelsens sammansättning år 2017 här (på finska). På höstmötet höll riksdagsman Juhana Vartiainen inlägget om det aktuella på arbetsmarknaden.

Landsbygdens Arbetsgivareförbund LAF:s höstmöte hålles måndagen 12.12.2016 med början kl. 9.30 på Skatuddens Casino (adress: Maringatan 1, Helsingfors). Till höstmötet är förbundets alla medlemmar välkomna. Vi ber Er vänligen meddela om deltagande till vår byrå, tel. (09) 725 04 500 eller per e-post: info(a)tyonantajat.fi, senast 5.12.

Möteskallelsen här (pdf) 

Extranet - medlemssidor

bli medlem

kom ihåg årsemälan