MTA - työ tarvitsee tekijänsä

Landsbygdens Arbetsgivareförbund - LAF

Bland LAF:s medlemsföretag väljs åter "Årets Arbetsgivare". Första gången skedde valet i fjol i samband med förbundets 70-års jubileum och då blev Järvikylä gård/Famifarm Oy från Jorois vald. Varje medlemsarbetsgivare kan själv anmäla sig eller föreslå en annan arbetsgivare. Valet offentliggörs vid förbundets höstmöte i december. Mera information om valet av Årets Arbetsgivare finns här.

LAF presenterar arbetsgivareförbundets service med egna avdelningar på Kungstravet 29. – 31.7. i Åbo samt på trädgårdsmässan Lepaa 11. – 13.8. i Hattula. Välkommen att besöka våra avdelningar, där vi har förbundets sakkunniga på plats.

LAF och Träförbundet är också med i de ungas "Bli bekant med arbetslivet och tjäna" -programmet detta år.

Modellen är riktad till grundskole-elever, tiondeklassister, yrkeselever och gymnasie-elever. Avsikten med praktikperioden på två veckor är att unga ska kunna få praktisk erfarenhet av arbetslivet och företag. Programmet ska inte ersätta normalt sommararbete.

Anställningsförhållandet på två veckor eller tio dagar enligt sommarpraktikprogrammet kan infalla under tiden 1.6. – 31.8. För genomfört praktikprogram betalar arbetsgivaren en lön på 335 euro, som innehåller semesterersättningen. Ifall man anser att det är ändamålsenligt att avtala om en längre praktikperiod än ovan, betalas för dessa tilläggsdagar 33,50 euro per dag. Normala socialförsäkringsavgifter betalas på lönen. Det finns tilläggsinformation om saken på LAF:s medlemssidor.

Arbetsgivare, är du intresserad av att få aktuell information kontinuerligt? Genom att bli medlem i LAF sker det bäst. Se vår medlemsservice på vår hemsida!

Extranet - medlemssidor

bli medlem

kom ihåg årsemälan

foresla arbetsgivare