MTA - työ tarvitsee tekijänsä

Landsbygdens Arbetsgivareförbund - LAF

Landsbygdens Arbetsgivareförbund LAF:s höstmöte hålles måndagen 12.12.2016 med början kl. 9.30 på Skatuddens Casino (adress: Maringatan 1, Helsingfors). Till höstmötet är förbundets alla medlemmar välkomna. Vi ber Er vänligen meddela om deltagande till vår byrå, tel. (09) 725 04 500 eller per e-post: info(a)tyonantajat.fi, senast 5.12.

Möteskallelsen här (pdf) 

Vi har tre utbildningsdagar på kommande i november. På dem behandlas för arbetsgivaren aktuella och viktiga frågor. Dagarna är 17.11. i Tammerfors (på finska), 22.11. i Tavastehus (på finska) och 24.11. i Seinäjoki (på svenska). Programmet och anmälningsuppgifterna finns här. Utbildningsdagarna är gratis för LAF:s medlemmar.

Arbetsgivare, om du inte är medlem ännu, välkommen med på utbildningen. Deltagaravgiften är då 50 euro/utbildning. Om du samtidigt ansluter dig som medlem till LAF, gottgör vi deltagaravgiften i din medlemsavgift.

LAF presenterar arbetsgivareförbundets service med egna avdelningar på Kungstravet 29. – 31.7. i Åbo samt på trädgårdsmässan Lepaa 11. – 13.8. i Hattula. Välkommen att besöka våra avdelningar, där vi har förbundets sakkunniga på plats.

Extranet - medlemssidor

bli medlem

kom ihåg årsemälan

hostmote