MTA - työ tarvitsee tekijänsä

Landsbygdens Arbetsgivareförbund - LAF

Vi har tre utbildningsdagar på kommande i november. På dem behandlas för arbetsgivaren aktuella och viktiga frågor. Dagarna är 17.11. i Tammerfors (på finska), 22.11. i Tavastehus (på finska) och 24.11. i Seinäjoki (på svenska). Programmet och anmälningsuppgifterna finns här. Utbildningsdagarna är gratis för LAF:s medlemmar.

Arbetsgivare, om du inte är medlem ännu, välkommen med på utbildningen. Deltagaravgiften är då 50 euro/utbildning. Om du samtidigt ansluter dig som medlem till LAF, gottgör vi deltagaravgiften i din medlemsavgift.

Bland LAF:s medlemsföretag väljs åter "Årets Arbetsgivare". Första gången skedde valet i fjol i samband med förbundets 70-års jubileum och då blev Järvikylä gård/Famifarm Oy från Jorois vald. Varje medlemsarbetsgivare kan själv anmäla sig eller föreslå en annan arbetsgivare. Valet offentliggörs vid förbundets höstmöte i december. Mera information om valet av Årets Arbetsgivare finns här.

LAF presenterar arbetsgivareförbundets service med egna avdelningar på Kungstravet 29. – 31.7. i Åbo samt på trädgårdsmässan Lepaa 11. – 13.8. i Hattula. Välkommen att besöka våra avdelningar, där vi har förbundets sakkunniga på plats.

Extranet - medlemssidor

bli medlem

kom ihåg årsemälan

foresla arbetsgivare