Osallistumme perinteiseen tapaan puutarha-alan Lepaa 2017 näyttelyyn 17. – 19. elokuuta. Puutarha- ja viherrakennusalan alan yrittäjät, tervetuloa osastollemme C-14 kysymään ja keskustelemaan ajankohtaisista työnantaja-asioista.

MTA esittelee työnantajapalveluitaan Farmari-näyttelyssä Seinäjoella 14. – 17.6. Maaseutuyrittäjä, tule tutustumaan toimintaamme ja keskustelemaan ajankohtaisista asoista osastollamme A 63 Areenahallissa.

Palkattaessa nuoria, alle 18-vuotiaita kesätöihin työnantajan on erityisesti huolehdittava työturvallisuudesta. Aiemman työkokemuksen useimmiten puuttuessa nuoret on huolellisesti perehdytettävä työhön ennen työn aloittamista. Perehdyttämistä ja työnopastusta on jatkettava työsuhteen aikanakin, jos esim. työtehtävät muuttuvat.

Maaseudun Työnantajaliitto ja Puuliitto haluavat omalta osaltaan tukea peruskoululaisten, kymppiluokkalaisten, lukiolaisten ja VALMA-koulutukseen osallistuvien nuorten mahdollisuuksia tutustua työelämään "Tutustu työelämään ja tienaa" -kesäharjoitteluohjelman kautta.

Kaksi viikkoa tai kymmenen työpäivää kestävän kesäharjoitteluohjelman mukainen työsuhde voidaan sijoittaa 1.6. – 31.8. väliseen aikaan. Nuorelle maksettava palkka, joka sisältää lomakorvauksen, on 335 euroa. Tarkemmat tiedot löytyvät tästä.

Löytyykö työpaikaltasi tahdonvoimaa työelämän kehittämiseen? Suomen työelämäpalkinnon haku on auki 15.2. saakka. Työelämäpalkinto myönnetään työpaikoille, joiden toimintatavat edistävät esimerkiksi elinikäistä oppimista, osaamisen kehittymistä ja jaksamista ja siten pitkiä työuria osana tuloksellista toimintaa. Kyse voi olla toimintatavasta, hyvästä käytännöstä tai sosiaalisesta innovaatiosta, jonka työyhteisö on saanut toimimaan käytännössä. Palkinto myönnetään 5 – 10 työpaikalle ja yksi palkinto on enintään 30.000 euroa. Hakuohjeet ja lisätietoja löytyy tästä.

Vielä ehtii mukaan MTA:n alkuvuoden koulutuksiin, joissa käsitellään ajankohtaisia lainsäädännön ja työehtosopimuksen muutoksia. Tilaisuudet ovat 27. tammikuuta ja 10. helmikuuta, joista jälkimmäinen on suunnattu isommille, yli 20 työntekijän yrityksille. Koulutuspäivien ohjelma löytyy jäsensivuilta kohdasta Koulutus. Ilmoittautuminen toimistoomme sähköpostitse info(a)tyonantajat.fi tai puhelimitse (09) 725 04 500. Tilaisuudet ovat jäsenille ilmaisia.

MTA ja Kauppapuutarhaliitto järjestävät yhdessä puutarha-alan työnjohdolle suunnatun koulutuksen 25.1. Turussa. Myös tähän tilaisuuteen voi vielä ilmoittautua. Ohjelmasta ja ilmoittautumisesta saa tarkempaa tietoa Kauppapuutarhaliiton toimistosta Hanna Monoselta puh. 045-7733 2660.

VuodenTyönant 2016Vuoden Työnantaja -nimitys julkistettiin MTA:n syyskokouksessa 12. joulukuuta. Valituksi tuli viher- ja ympäristörakentamisen monialayritys VRJ Group Oy. Valintaa tehtäessä kiinnitettiin huomiota yrityksen panostuksiin henkilöstön osaamiskartoitukseen ja koulutukseen. Yrityksen työvoima on kansainvälistä ja mm. maahanmuuttajat on huomioitu. Tunnustuksen syyskokouksessa ottivat vastaan konsernin hallituksen puheenjohtaja Olavi Järvenpää (kuvassa keskellä) ja VRJ Länsi-Suomi Oy:n varatoimitusjohtaja Henrik Bos (kuvassa vasemalla). Vuoden Työnantaja-tiedote löytyy tästä.

MTA:n syyskokouksessa 12. joulukuuta valittiin liiton johtohenkilöitä ensi vuodelle. Puheenjohtajana jatkaa talousneuvos Kimmo Hovi. Uusina jäseninä hallitukseen tulivat maanviljelijä Timo Heikkilä (maaseutuelinkeinot) Ruskosta ja toimitusjohtaja Tomi Tahvonen (puutarha-ala) Raaseporista. Kokonaisuudessaan hallituksen kokoonpano vuonna 2017 löytyy tästä. Ajankohtaisen työmarkkinapuheenvuoron syyskokouksessa piti kansanedustaja Juhana Vartiainen.

Tulossa on marraskuun aikana kolme Työsuhdeasiain Päivä -tilaisuutta, joissa käsitellään työnantajille ajankohtaisia ja tärkeitä aiheita. Koulutuspäivät ovat 17.11. Tampereella, 22.11. Hämeenlinnassa ja 24.11. Seinäjoella (ruotsinkielinen tilaisuus). Tilaisuuksien ohjelman ja ilmoittautumisohjeet löydät täältä. Koulutuspäivät ovat MTA:n jäsenille ilmaisia.

Työnantaja, ellet vielä ole jäsen, tervetuloa mukaan koulutukseen. Osallistumismaksu on tällöin 50 euroa/tilaisuus. Jos samalla liityt MTA:n jäseneksi, hyvitämme osallistumismaksun jäsenmaksussasi.

MTA esittelee työnantajaliiton palveluja omalla osastollaan Kuninkuusraveissa 29. – 31.7. Turussa sekä Lepaan puutarhanäyttelyssä 11. – 13.8. Hattulassa. Tervetuloa käymään osastollamme, jossa liiton asiantuntijoita paikalla.

MTA ja Puuliitto ovat myös mukana nuorten "Tutustu työelämään ja tienaa" -ohjelmassa tänä vuonna.

Malli on suunnattu peruskoululaisille, kymppiluokkalaisille, ammattistarttilaisille ja lukiolaisille. Kahden viikon harjoittelujakson tavoitteena on edistää nuorten tutustumista käytännön työelämään ja yrityksiin. Ohjelmalla ei ole tarkoitus korvata normaalia kesätyötä.

Kaksi viikkoa tai kymmenen työpäivää kestävän kesäharjoitteluohjelman mukainen työsuhde voidaan sijoittaa 1.6. – 31.8. väliselle ajalle. Harjoitteluohjelman suorittamisesta työnantaja maksaa kertakaikkisena palkkana 335 euroa, joka sisältää lomakorvauksen. Mikäli harjoittelujakso katsotaan tarkoituksenmukaiseksi sopia em. jaksoa pitemmäksi ajaksi, maksetaan näiltä lisäpäiviltä 33,50 euroa päivässä. Palkasta suoritetaan normaalit sosiaalivakuutusmaksut. MTA:n jäsensivuilla on aiheesta lisätietoa.

Työnantaja, oletko kiinnostunut saamaan ajankohtaista tietoa jatkuvasti? Järjestäytymällä MTA:n jäseneksi se onnistuu parhaiten. Katso jäsenpalvelumme kotisivultamme!

Kilpailukykysopimus on tullut hyväksytyksi työmarkkinoilla. Yksityisen sektorin toimialoilla se kattaa noin 85 % palkansaajista. Julkisen sektorin kaikki palkansaajat ovat mukana sopimuksessa.

Myös MTA:n sopimusaloilla 24.5. saavutettu neuvottelutulos on kilpailukykysopimuksen myötä tullut hyväksytyksi. Sen mukaiset uudet työehtosopimukset ovat voimassa kaudella 1.2.2017 – 31.12.2018. Keskeisenä muutoksena on työajan pidentäminen 24 tunnilla eli kolmen Pekkaspäivän muuttaminen työpäiviksi.

MTA ja Puuliitto pääsivät 24.5. kilpailukykysopimuksen mukaiseen neuvottelutulokseen uusista työehtosopimuksista, jotka ovat voimassa 1.2.2017 – 31.1.2018. Kilpailukykysopimuksen tavoitteena on parantaa suomalaisen työn ja yritysten kilpailukykyä, lisätä talouskasvua ja luoda uusia työpaikkoja. Sopimus tukee samalla julkisen talouden sopeuttamista.

Kilpailukykysopimuksen edellyttämä 24 tunnin työajan pidennys toteutetaan leikkaamalla työajan lyhennystä (Pekkaspäiviä) kolmella päivällä. Periaatteena on, että myös lyhyempää kuin 40 tunnin työviikkoa tekevien työaikaa pidennetään samassa suhteessa.

Työehtosopimuksiin sisältyvän paikallisen sopimisen menettelyä täsmennettiin. Osapuolet pääsivät myös yksimielisyyteen ns. selviytymislausekkeesta, johon voidaan turvautua silloin jos MTA:n jäsenyritys joutuu vakaviin taloudellisiin vaikeuksiin.

Uudella sopimuskaudella työehtosopimusten palkat säilyvät ennallaan eli sellaisina kuin ne tulivat voimaan 1.12.2015.

Keskusjärjestöjen välillä 29.2. saavutettu neuvottelutulos on tullut laajasti hyväksytyksi, kun EK:n, Kuntatyönantajien, Akavan ja STTK:n hallinnot ovat antaneet myönteisen vastauksensa. SAK:n vastaavaa päätöstä odotetaan 7.3.

Kilpailukykysopimukseksi nimetty yhteiskuntasopimus velvoittaa liitot käymään työehtosopimusneuvottelut tämän kevään aikana. Keskusjärjestöt arvioivat 1.6. syntyneiden työehtosopimusten kattavuutta työmarkkinoilla sekä hallituksen toimenpiteitä, minkä arvion perusteella yhteiskuntasopimuksen toteutuminen lopullisesti varmistuu. Neuvottelutulos löytyy tästä.

MTA järjestää Työsuhdeasiain Päivän Turussa 7.4. ja Tampereella 12.4. Koulutustilaisuuksissa käsitellään ajankohtaisia ja työpaikoilla usein esiin tulevia aiheita, jotka ovat yhteisiä kaikkien sopimusalojemme työnantajille. Jäsenille koulutuspäivät ovat ilmaisia tarjoiluineen ja materiaalin osalta! Tarkemman ohjelman ja ilmoittautumisohjeet löydät tästä.

Työnantaja, ellet vielä ole jäsen, voit tulla mukaan koulutukseen maksamalla 50 euron osallistumismaksun. Jos liityt jäseneksi, hyvitämme maksetun osallistumismaksun jäsenmaksussa. Liittymislomake ja jäsenmaksuperusteet löytyvät kotisivumme kohdasta "Liittyminen". Tervetuloa MTA:n jäseneksi ja palvelun piiriin!

Maatalouden työpaikoille tarkoitettu työsuojeluopas on uusittu Työturvallisuuskeskuksessa. Oppaan kirjoittajana on kokenut työturvallisuuden asiantuntija Erkki Eskola Melasta. Opas on tilattavissa Työturvallisuuskeskuksesta (www.ttk.fi > Julkaisut) ja lisätietoja löydät tästä.

MTA osallistuu perinteiseen turkistuotantoalan Nahkanäyttelyyn Seinäjoella 12. – 13. helmikuuta. Kerromme osastollamme MTA:n palveluista turkistarhaajille ja muille turkistuotantoalan yrityksille kuten rehukeskuksille ja nahkontakeskuksille, jotka kaikki ovat Turkistuotantoalan työehtosopimuksen piirissä. Tervetuloa tutustumaan osastoomme Seinäjoki Areenassa.

Maaseudun Työnantajaliiton 14. joulukuuta pidetyssä syyskokouksessa Vuoden Työnantajaksi valittiin Järvikylän kartano/Famifarm Oy Joroisista. Vuoden Työnantaja valittiin nyt ensimmäistä kertaa osana MTA:n 70 v juhlavuoden tapahtumia. Tulevaisuudessa vastaava valinta on tarkoitus toteuttaa vuosittain liiton jäsenkunnan keskuudessa.

Maaseudun Työnantajaliiton syyskokouksessa 14.12. valittiin liiton johtohenkilöitä sekä palkittiin yrittäjiä pitkäaikaisesta työurasta elinkeinoelämän palveluksessa. Uutena palkitsemiskohteena liiton 70 v juhlavuoteen liittyen oli Vuoden Työnantajan valinta.

Maaseudun Työnantajaliitto ja Puuliitto pääsivät tänään neuvottelutulokseen vuoden 2016 palkoista. Palkankorotus tulee voimaan jo tämän vuoden joulukuun alusta ulottuen vuoden 2017 tammikuun loppuun.

Palkkojen yleiskorotus tulee olemaan 11 senttiä/tunti eli runsaat 18 euroa/kuukausi, kuitenkin vähintään 0,5 prosenttia. Työehtosopimusten taulukkopalkkoja tarkistetaan yleiskorotusta vastaavasti. Korotus perustuu työmarkkinoilla voimassaolevaan työllisyys- ja kasvusopimukseen.

Neuvottelutulos koskee maaseutuelinkeinojen, puutarha-alan, viher- ja ympäristörakentamisalan sekä turkistuotantoalan työehtosopimuksia. MTA:n jäsenten palveluksessa on noin 10 000 työntekijää, mutta huomioiden sopimusten yleissitovuuden on niiden piirissä tätä suurempi työntekijämäärä.

Alakategoriat